mail@nbp.org.ua
Недвижимость
без посредников

Проект нового Жилищного кодекса Украины

Слідом за Податковим кодексом України, який був прийнятий 02.12.2010 року на сьогоднішній день народні депутати України підготували уже проекти нових кодексів, а саме трудового та житлового, які передані до другого читання.

Перш за все варто відзначити, що прийняття нового житлового кодексу України є надзвичайно важливим кроком для подальшого розвитку нашої держави, адже на сьогоднішній день в Україні діє Житловий кодекс Української РСР, який був прийнятий ще у 1983 році, і  незважаючи на численні зміни, які внесені до нього, вже застарів, оскільки містить безліч норм, які уже не застосовуються на практиці та не враховує змін, що відбулися у житловому господарстві.

Станом на сьогоднішній день у різноманітних засобах масової інформації уже досить активно обговорюється даний законопроект, оскільки він як і більшість інших запропонованих Верховною Радою України нормативно — правових актів, має як своїх прихильників, так і противників, і чесно кажучи останніх більше. Дійсно, якщо уважно переглянути даний законопроект, та дослідити усі його сторони, то можна прийти до висновку, що він не є досконалим, оскільки деякі з його норм не відповідають нормам Конституції України, а також у кодексі містяться нечіткі положення, які можуть призвести до колізій у чинному законодавстві України, однак незважаючи на це все ще можна сподіватись на те, що в законопроекті все ж таки будуть внесені зміни задля його приведення у відповідність до норм Конституції України, якщо ж ні, то як відомо усі спірні моменти можна буде як і раніше вирішувати у судовому порядку.

Проте про погане можна писати багато, однак що ж стосується позитивних моментів, то вони також знайшли своє відображення у даному законопроекті. Перш за все проект містить норми, які спрямовані на поліпшення житлових умов для громадян, тобто передбачає ведення обліку громадян, які потребують одержання житла або поліпшення житлових умов, надання житла цим громадянам.  Зокрема цим питанням присвячені ст. 22, 24, 26 проекту, в яких йдеться про підстави для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов, та взяття їх на житловий облік, черговість надання житла та категорію осіб, яким таке житло може надаватись, про категорію осіб, яким таке житло надається поза чергою, а також про облік, право та категорії громадян, які мають право на отримання соціального житла.

Таким чином дані норми спрямовані на забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення.

Також у законопроекті важливий акцент зроблений на посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування свого житла, тобто у законопроекті містяться норми, які дозволяють власникам житла  самостійно визначатися з способом управління будинком та прибудинковою територією (тобто безпосереднє управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією власниками (співвласниками) такого будинку або уповноваженою власниками (співвласниками) такого будинку особою за умови, що такий власник (співвласники) або уповноважена ним (ними) особа відповідає вимогам щодо виконавця послуг з управління житлом, визначеним частиною п’ятою статті 151 цього Кодексу та іншими актами законодавства або ж делегування функції надання послуг з управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією сторонньому виконавцю послуг з управління житлом на підставі договору, укладеного відповідно до цього Кодексу, за умови, що визначена власниками (співвласниками) такого будинку особа відповідає вимогам до виконавця послуг з управління житлом, визначеним частиною п’ятою статті 151 цього Кодексу та іншими актами законодавства. До таких вимог зокрема відносяться:

  • кадрове забезпечення кваліфікованим персоналом;
  • фінансова спроможність, наявність інвестиційного потенціалу управителя;
  • наявність нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації, необхідних для послуг з управління житлом;
  • технологічні вимоги до матеріально-технічної бази.

Виконавці послуги з управління житлом, які не відповідають вимогам, встановленим цим Кодексом, не мають права здійснювати управління житлом та відповідною прибудинкової територією з розташованими на ній об’єктами, а також укладати договори щодо управління житлом.

Таким чином введення в дію даної норми, тобто запровадження кваліфікаційних вимог до управителів житловим фондом забезпечить споживачам належний рівень якості послуг та захист від некваліфікованих  суб'єктів господарювання, незалежно від способу управління, обраного ними.

Ще одним позитивним моментом у даному законопроекті є стаття присвячена захисту прав споживачів житлово — комунальних послуг. Дана стаття (ст.113) надає право споживачу (орендарю), власнику (співвласнику) приватного житлового будинку, квартири (їх частини) на зменшення розміру плати за житлово — комунальні послуги у випадку порушення наймодавцем (орендодавцем) або підприємством, організацією, установою, що надає житлово-комунальні чи інші послуги, передбачених договором умов надання відповідних послуг або їх невідповідність установленим нормам, стандартам і правилам. А також надає право споживачам на отримання від постачальників послуг відшкодування збитків у разі ненадання понад установлений строк послуг з водопостачання, водовідведення, енергопостачання, а також теплопостачання в опалювальний період. У зв'язку з цим постачальник послуги має відшкодувати кожному споживачу збитки за кожен день ненадання відповідної послуги (послуг). Сума такого відшкодування може зараховуватися на поточний рахунок споживача відповідної послуги (послуг) або на відповідну суму може знижуватися плата за такі послуги у наступних місяцях. Інформація про відшкодування надається споживачу в письмовій формі у місячний строк, якщо інше не передбачено договором про надання відповідної послуги.

Таким чином прийняття даної статті є надзвичайно важливою у наш час, оскільки постачальники послуг досить часто у своїй діяльності не дотримуються усіх правил та норм, зокрема в найбільшій мірі це стосується надання послуг з постачання гарячої води, а також теплопостачання в опалювальний період.

Отже, враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що на сьогоднішній день запропонований Верховною Радою України проект житлового кодексу України, хоча ще є досить недосконалим, та потребує докорінних змін, однак він все ж таки містить і деякі норми, які є вкрай важливими для подальшого розвитку житлового законодавства, а також надання суб’єктам житлового права ширшої можливості для охорони та захисту своїх прав.

Автор – Ольга Штогрин

Нашли неактуальную информацию или данные не соответствующие действительности?
Напишите нам и мы исправим!
Исправить!